poprzedni indeks powrót następny indeks

Główny szlak beskidzki

Dzień 6 (19/08/2009): ⇔42.1km, ⇑1725m, ⇓1705m

Bartne - Włowiec - Krzywa - Zdynia - Rotunda - Regietów - Kozie Żebro - Hańczowa - Ropki - Izby - Banica - Mochnaczka© by M.S.