powrót

Babia Góra

2018_12_08:
Krowiarki - Sokolica - Diablak - Przełęcz Brona - Markowe Szczawiny - Krowiarki
2018_11_11:
Krowiarki - Sokolica - Diablak - Przełęcz Brona - Markowe Szczawiny - Krowiarki
2018_02_03/04:
Mosorny Groń - Hala Śmietanowa - Hala Krupowa - Polica - Krowiarki - Główniak - Krowiarki
2013_11_10/11:
10 XI: Zawoja Markowa - Markowe Szczawiny - Przełęcz Brona - Diablak - Sokolica - Markowe Szczawiny
11 XI: Markowe Szczawiny - Przełęcz Brona - Mała Babia Góra - Przełęcz Jałowiecka - Hala Kamińskiego - Zawoja Czatoża - Zawoja Markowa
2011_12_11:
Zawoja Czatoża - Przełęcz Jałowiecka - Cyl - Diablak - Przełęcz Brona - Markowe Szczawiny - Zawoja Czatoża
2011_02_26:
Zawoja Czatoża - Przełęcz Jałowiecka - Cyl - Diablak - Przełęcz Brona - Markowe Szczawiny - Zawoja Czatoża
2008_11_10:
Wschód Słońca na Diablaku
2007_12_30:
Krowiarki - Diablak - Przełęcz Brona - Markowe Szczawiny - Krowiarki
2006_10_07:
Krowiarki - Górny Płaj - Perć Akademików - Diablak - Cyl - Przełęcz Brona - Markowe Szczawiny - Zawoja Policzne
2005_06_04:
Krowiarki - Górny Płaj - Perć Akademików - Diablak - Krowiarki
2004_05_02:
Krowiarki - Diablak - Cyl - Przełęcz Jałowiecka - Górny Płaj - Markowe Szczawiny - Perć Akademików - Diablak - Krowiarki


© by M.S.